Allt ni behöver veta om kemikalieförvaring

Hem / Förvaring / Kemikalieförvaring

Säker kemikalieförvaring är avgörande för att skydda personer i närheten och miljön runt omkring. Läs här om hur ni ska förvara kemikalier!

Varför är rätt kemikalieförvaring så viktig?

Kemikalieförvaring handlar inte bara om att hålla kemikalier organiserade. Det handlar om säkerhet. Att hantera och förvara kemikalier korrekt kan förhindra olyckor och förgiftningar.

Utrymmets betydelse
för kemikalieförvaring

Det rum där ni väljer att förvara era kemikalier spelar en avgörande roll. En välventilerad plats med låg luftfuktighet kan förlänga kemikaliernas livslängd och minska riskerna. Det finns specifika kemikalieskåp för att förvara den här typen av produkter. Läs mer om dem nedan.

Låsbara kemikalieskåp:
En lösning för säkerhet

För hushåll med små barn eller husdjur såväl som för företag kan ett låsbart skåp vara en livräddare. Det ser till att nyfikna händer och tassar hålls borta från farliga ämnen. För företag kan det dessutom säkerställa att värdefulla eller konfidentiella material skyddas. Att investera i ett sådant skåp visar också att man tar ansvar för sin omgivning och för de individer, både stora och små, som man delar den med. Besök PK-produkter som är en stor återförsäljare av kemikalieförvaring.

Förvaring av olika typer av kemikalier

Inte alla kemikalier är desamma, och vissa kräver särskilda förvaringsmetoder. T.ex. brandfarliga ämnen bör förvaras separat från andra. Alla kemikalier har säkerhetsdatablad. Läs mer om detta på kemi.se.

Märkning: Att hålla koll på era kemikalier

Märkning är nyckeln till organisation. Genom att tydligt märka varje behållare kan ni snabbt identifiera innehållet och dess utgångsdatum.

Hantering av utgångna kemikalier

Vet ni vad ni ska göra med kemikalier som har gått ut? Korrekt bortskaffande är viktigt för både miljön och din hälsa. Utöver miljö- och hälsorisker kan gamla kemikalier förlora sin effektivitet och inte fungera som avsett. Därför är det alltid bäst att hålla sig uppdaterad och undvika att lagra dem längre än nödvändigt. Genom att regelbundet rensa och uppdatera kemikalieförrådet säkerställer ni att ni alltid har fungerande produkter till hands. Rutinerna för kemikaliehantering kan variera mellan olika regioner, så se till att kolla upp vad som gäller där ni bor.

Vanliga frågor

Satsa på låsbara skåp eller förvaringslådor som placeras högt upp, borta från barns räckhåll. Se också till att alla behållare är ordentligt förslutna.

Det är bra att göra en genomgång av era kemikalier minst en gång om året. Märk varje behållare med inköpsdatum för att underlätta processen.

Utseende, konsistens eller lukt kan förändras. Om ni märker några av dessa tecken, är det bäst att slänga bort produkten och ersätta den med en ny.

Följ alltid instruktionerna på etiketten. Många kommuner har speciella insamlingsdagar eller platser för farligt avfall, vilket kan vara ett bra alternativ. Ofta ligger dessa på återvinningscentraler.