Effektiv förvaring av målningar
– en guide

Hem / Förvaring / Förvara målningar

Innehållet i den här guiden riktar sig till er som söker tips och råd för hur ni bäst kan förvara era målningar och teckningar. Vi tar upp både praktiska råd och ger svar på några av de vanligaste frågorna kring ämnet.

Grundläggande principer för förvaring av konst

När ni tänker på att förvara målningar och teckningar, finns det några viktiga principer att ha i åtanke. Dessa principer kan säkerställa att era konstverk förblir i bästa möjliga skick över tid.

Rätt klimat är avgörande

Förvaring av målningar kräver ett klimat som är varken för torrt eller för fuktigt. Extrema temperaturer och hög luftfuktighet kan leda till skador på målningarna. Se till att ha rätt förhållanden i det rum där ni förvarar era målningar.

Skydda från ljus och damm

Förvaring av målningar och teckningar innebär att skydda dem från direkt solljus och damm. Direkt ljus kan bleka färgerna, medan damm kan ackumuleras på ytan och skada målningen över tid.

Lämpliga förvaringslösningar

Förutom att tänka på klimat och skydd mot skadliga element, är rätt typ av förvaringslösning avgörande för att säkerställa målningens livslängd. Målningar, beroende på deras ålder, material och teknik, kan vara känsliga för en rad faktorer som kan påverka deras livslängd. Nedan kan ni läsa mer om olika förvaringslösningar. Mer ingående information och bra produkter för förvaring av målningar hittar ni hos ibwalhstrom.se.

Uppspända dukar vs. rullade målningar

Om ni har en uppspänd duk bör den förvaras vertikalt, gärna på hyllor eller i särskilda skåp avsedda för konst. Undvik att luta målningarna direkt mot väggen då detta kan leda till fuktackumulering. Om ni har målningar som inte är uppspända, kan de rullas med ansiktet utåt runt en syrafri rulle och förvaras i en säker tub. Men detta bör endast vara en tillfällig lösning, eftersom långvarig rullning kan skada målningen.

Syrafria material

För att förhindra försämring bör målningar förvaras med syrafria material. Detta inkluderar papper och kartong som används för att skilja målningar och skydda dem från varandra.

Framing

Om ni väljer att rama in era målningar, se till att använda UV-skyddat glas eller plexiglas för att förhindra blekning från solljus. Dessutom bör baksidan av ramen vara förseglad för att förhindra intrång av damm och skadegörare.

Förvaring av teckningar jämfört med målningar

Medan förvaring av målningar ofta kräver större utrymme och kanske speciella ramar, kan teckningar förvaras i portföljer eller mappar. Dock är det viktigt att notera att även teckningar behöver skyddas från yttre faktorer. För bästa möjliga bevarande av dina målningar, rekommenderas det att följa riktlinjerna satta av Nationalmuseum i Stockholm, en av Nordens främsta institutioner när det kommer till konst och konservering.

Vanliga frågor

Nej, det rekommenderas generellt inte att förvara målningar i källaren eftersom de ofta har högre fuktighet, vilket kan skada konstverken över tid.

Ja, det är rekommenderat att använda ramar som är syrafria och UV-skyddade för att bevara målningarnas kvalitet och färg.

Det är bra att regelbundet, minst en gång om året, kontrollera era målningar och teckningar för att säkerställa att de förblir i gott skick.

Den ideala temperaturen för förvaring av målningar ligger mellan 18–22°C. Det är också viktigt att undvika snabba temperaturförändringar som kan skada konstverket.